×

Треће предавање са радионицом ПФЕ секције – Увод у програмирање

Треће предавање са радионицом ПФЕ секције МГ – Увод у програмски језик Python

Погледајте фотографије са предавања

Предавач: Новак Стијепић

У првом делу предавања су објашњени основни типови података и улаз и излаз. Након тога су рађена гранања, петље и листе. На крају су ученици сами решавали задатке у окружењу Python IDLE.