Секција Примењене физике и електронике је ученичка организација и самим тим нема одређено радно време. Просторије секције се налазе у Математичкој гимназији, Краљице Наталије 37, у кабинету 005. Секцију можете контактирати путем адресе електронске поште pfemg.sekcija@gmail.com или помоћу форумулара који се налази испод овог текста.