Контакт

Секција Примењене физике и електронике је ученичка организација и самим тим нема одређено радно време. Просторије секције се налазе у
Математичкој гимназији, Краљице Наталије 37, у кабинету 005.

Секцију можете контактирати путем адресе електронске поште
pfe.matgim@gmail.com.