Наш тим

Наша прича:

Секција Примењене физике и електронике Математичке гимназије основана је због потребе и интересовања ученика за новим знањима и садржајима до којих не могу доћи током редовне наставе. Идеју за покретање секције дали су сами ученици. Циљ рада секције јесте да кроз предавања и радионице, област електронике и роботике популаризује и приближи ученицима Математичке гимназије и да Математичку гимназију представи као школу која није једино добра у математици.Јовица Милисављевић
ПРОФЕСОР ОДГОВОРАН ЗА РАД СЕКЦИЈЕ

Милица Јовичић
РУКОВОДИЛАЦ

Марко Трајковић
ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦАСајт припремили