×

Подела пројеката

Данас смо поделили пројекте које ће чланови наше секције у тимовима припремати за сајам науке.
Било је креативно и придуктивно, неки тимови су имали своје идеје, а неки су изабрали пројекте предложене од старијих чланова, ментора.

Погледајте фотографије са поделе пројеката