Секција Примењене физике и електронике Математичке гимназије основана је због потребе и интересовања ученика за новим знањима и садржајима до којих не могу доћи током редовне наставе. Идеју за покретање секције дали су сами ученици, полазници семинара „Примењена физика и електроника“ Истраживачке станице Петница. Циљ рада секције јесте да кроз предавања и радионице, област електронике и роботике популаризује и приближи ученицима Математичке гимназије; да промовише семинар ПФЕ и да Математичку гимназију представи као школу која није једино добра у математици. Области које секција обрађује су: дигитална и аналогна електроника, микроконтролери, обрада слике и компјутерска визија, обрада сигнала, аутоматско управљање и роботика, програмирање и машинско учење.