Секцијски сигурносни систем

Секцијски сигурносни систем је наше Internet of Things решење за безбедосни систем секције. Користећи Wеb сервер, који ради на Raspberry Pi-ју, омогућавамо нашим организаторима да виде снимак са камере у соби секције. Такође, уколико сигурносни систем уочи уљезе на секцији, након радног времена секције, он шаље мејл организаторима.

Самобалансирајући робот на два точка

Баланесеро је робот који балансира на два точка. Користећи жироскоп и акцелерометар, одређује се позиција која се коригује користећи моторе прикачене за точкове. Информације са жироскопа и акцелерометра обрађују се комплементарним филтром.

Жиромобил

Жиромобил је робот који се контролише бежично, покретима руке корисника. Користећи жироскоп везан за руку корисника, систем одређује њен положај који затим, користећи Bluetooth, шаље роботу. Робот затим активира своје моторе у зависности од положаја корисникове руке.

Joystick аутомобил

Joystick аутомобил је робот који се контролише бежично, користећи џојстик. Input са џојстика се шаље роботу користећи, Bluetooth комуникацију. У зависности од тих информација робот покреће своје моторе.

Змијица

Користећи Arduino и OLED 128x32 екран, можете играти Змијицу. Константним памћењем положаја змијице и хране, активирају се одговарајући пиксели екрана.

Video

Emotion Recogniser

Emotion Recogniser је програм који разазнаје емоције особе, користећи слику њеног или његовог лица. Најпре се детектује 68 карактеристичних тачака лица, на основу којих се, уз помоћ машинског учења, одређује једна од седам могућих емоција особе (срећа, туга, збуњеност, итд.).

Video

Augmented Reality

Augmented Reality је програм који обогаћује реални снимак додатним елементима и тако постиже такозвану проширену реалност. Користећи методе компјутерске визије, програм препознаје раван са карактеристичним тачкама и затим пројектује тродимензионалне моделе на ту раван.

DualBot

Систем има два режима рада. Први, користећи ултрасонични сензор, детектује препреке испред себе и уз помоћ тих информација наводи робота да заобилази препреке . Други, користећи IR сензор, детектује контраст испод себе (белу боју од црне боје), па самим тим и полигон тамне линије на светлијој површини по којем се креће.

Laser Targeting System

LaserBot је робот који препознаје центар мете и наводи ласер у њега. Користећи камеру и методе компјутерске визије, робот препознаје центар мете и затим коригује смер ласера активирајући моторе.

Video

MazeBot

MazeBot је робот који се самолокализује користећи Particle Filter алгоритам. Particle Filter је алгоритам који се користи за процењивање стања неког динамичког система. У нашем случају, требало би проценити положај честице која се креће кроз лавиринт.

RubikBot

RubikBot је робот који слаже Рубикову коцку. Користећи алгоритме слагања коцке, робот закључује шта би требало да обави и потом активира моторе на одговарајући начин.

GameAI

GameAI је програм који учи да игра игрицу. Користећи машинско учење, програм кроз покушаје и грешке учи да игра игрицу и победи у њој. AI тренутно решава проблем балансирања усправног штапа.

Сонар

Сонар је пројекат који детектује све објекте и растојања од њих у својој ближој околини у ширини од 180 степени. Ултрасонични сензор проналази даљину тако што емитује високофреквентни звук и мери време потребно звуку да се врати назад.

DigitAI

DigitAI је програм који, користећи машинско учење, препознаје цифру коју је корисник написао. Програм је трениран користећи базу података од 10 000 ручно написаних бројева.

Δ летелица

Δ летилица је функционалан модел за демонстрацију система за контролу, аутоматско навођење и компјутерско управљање беспилотне летелице.

Video