Увод у електронику

Циљ рада секције. Упознавање са основним концептима теорије струја и програмирања. Први контакт са Arduinom и његов принцип рада. Примери досадашњих пројеката и планови за даљи рад.

Download

Аналогна електроника

Једносмерна и наизменична струја. Основни елементи кола (отпорник, кондензатор, навојница, диоде, транзистори) и њихова улога. Bridge rectifier и конвертор наизменичног у једносмерни сигнал. Упознавање са фото-елементима.

Download

Дигитална електроника

Увод у логику, основне логичке операције (и, или, не, ни, нили), Де Морганова правила. Логичке капије, xor, flip-flop, декодер и мултиплексер. Табеле таутологија, оптимизација кола, Карноове мапе. Логичке шеме и увод у Logisim.

Download